Show simple item record

dc.contributor.advisorMolin, Marianne
dc.contributor.advisorPettersen, Kjell Sverre
dc.contributor.authorDalen, Maria
dc.date.accessioned2019-08-26T07:06:56Z
dc.date.available2019-08-26T07:06:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7468
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen
dc.description.abstractBakgrunn: Personer med sykelig overvekt som ønsker konservativ behandling, har ofte slitt lenge med sin overvektsproblematikk. Tilbakefall er vanlig i en slik prosess og få klarer å oppnå normalvekt som følge av behandlingen. Mestringstro er sett på som en viktig komponent i behandling av fedme, men det er imidlertid begrenset forskning som undersøker endringer i mestringstro rundt dette med fedmebehandling. Hensikt: Å undersøke opplevelser av mestringstro hos personer med sykelig overvekt som deltar i et konservativt rehabiliteringsopplegg for livsstilsendring. Metode: Det ble gjennomført 21 semistrukturerte dybdeintervjuer av to utvalg. Hvert utvalg besto av syv deltakere. Utvalg 1 besto av deltakere som skulle starte på introduksjonskurs med varighet på åtte uker. Disse deltakerne ble intervjuet før start av kurs og etter endt kurs. Deltakerne i utvalg 2 besto av deltakere som var ett til to år ute i forløpet. Disse deltakerne ble intervjuet når de var inne til oppfølgingsopphold. Systematisk tekstkondensering er brukt som analysemetode med et fenomenologisk teoretisk perspektiv som tilnærming. Resultater: Deltakerne styrket sin mestringstro gjennom rehabiliteringsopplegget. Tidligere deltakere som hadde hatt suksess med sin livsstilsendring, oppleves som rollemodeller for å styrke sin egen mestringstro til å lykkes. Sosial støtte fremkommer som betydningsfullt. Barrierer som spesielt utfordrende for å lykkes med livsstilsendring var, bekymring for å mislykkes nok en gang, fysiske og psykiske utfordringer, samt mat som trøst. Konklusjon: Studien viser at mestringstroen påvirkes av opplevde mestringserfaringer og det er viktig å oppleve på positive mestringserfaringer for å opprettholde motivasjonen til livsstilsendringen. I tillegg er tett oppfølging og sosial støtte betydningsfullt for å lykkes med livsstilsendringen.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2019
dc.subjectOvervekten
dc.subjectFedmeen
dc.subjectLivsstilsendringen
dc.subjectMestringen
dc.subjectKonservativ behandlingen
dc.subjectMestringstroen
dc.subjectRehabiliteringen
dc.titleOpplevelser av mestringstro hos personer med sykelig overvekt som mottar konservativ behandlingen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record