Show simple item record

dc.contributor.advisorSmehaugen, Annenob
dc.contributor.authorKnutsen, Gøril B.en_US
dc.date.accessioned2011-06-30T15:11:34Z
dc.date.available2011-06-30T15:11:34Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationMAEH 2011en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/740
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractTema for denne studien er det norske Forsvarets familiepolitikk. Hensikten med oppgaven er å belyse utformingen av Forsvarets familiepolitikk, samt beskrive forsvarsfamiliens opplevelser ut i fra utfordringer, forventninger og behov i forbindelse med skarpe operasjoner i utlandet. Oppgaven vil forsøke å løfte frem hvilke problemstillinger forsvarsfamilien vil stå ovenfor. Et mer spesifikt mål er å beskrive og analysere relevante familiepolitiske dokument i lys av erfaringer hos noen utvalgte kvinner fra den berørte gruppen av familier.Den metodiske tilnærmingen er innenfor både fenomenologisk og hermeneutisk forståelse. I studien brukes tre kvalitative metoder; fokusgruppeintervju med respondenter fra forsvarsfamilier, dokumentanalyse av relevante dokumenter fra Forsvaret, samt narrativ, kalt "Min egen beretning". Studien viser at Forsvarets intensjoner og målsettinger for familiepolitikk i stor grad ser ut til å samsvare med forsvarsfamiliens utfordringer, behov og forventninger. Det kan imidlertid se ut til at de konkrete tiltakene som er beskrevet i Forsvarets dokumenter om familiepolitikk ikke treffer respondentenes uttrykte behov i forbindelse med en beordring til skarpe operasjoner i utlandet. Studien peker på at det er behov for at Forsvaret evaluerer sin familiepolitikk i forhold til at det ikke er samsvar mellom respondentenes utfordringer, forventninger og behov sett opp i mot de tiltak Forsvaret ønsker å gjennomføre for å oppnå egne målsettinger for ivaretakelsen av forsvarsfamilienen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.subjectForsvareten_US
dc.subjectFamiliepolitikken_US
dc.subjectVDP::Social science: 200en_US
dc.titleEn kvalitativ studie om forsvarsfamilien og forsvarets familiepolitikk i forbindelse med skarpe operasjoner i utlandeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.identifier.doihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_17470


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record