Artikkelen er publisert under en Creative Commons-lisens som tillater arkivering av artikkelens publiserte utgave i institusjonelle arkiv.

Artikkelen er ledsaget av følgende Open Access-erklæring: © 2019 Røyne et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,provided the original author and source are credited.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Artikkelen er publisert under en Creative Commons-lisens som tillater arkivering av artikkelens publiserte utgave i institusjonelle arkiv. Artikkelen er ledsaget av følgende Open Access-erklæring: © 2019 Røyne et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,provided the original author and source are credited.