Show simple item record

dc.contributor.advisorBere, Ellingnob
dc.contributor.authorJohannessen, Tine Stensruden_US
dc.date.accessioned2011-06-30T15:11:25Z
dc.date.available2011-06-30T15:11:25Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationMAEH 2011en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/714
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractOvervekt er et stadig økende problem, i Norge så vel som resten av verden. Samtidig som vi blir mer bevisste på problematikken, klarer vi ikke å snu den globale trenden. Vi mår ikke de norske anbefalingene, verken når det gjelder kosthold eller fysisk aktivitet. Det er i dag store sosiale forskjeller i helse, og dette gjenspeiler begge disse faktorene. Målet med denne oppgaven var å se på hvilke spesifikke kost- og aktivitetsatferder som var sterkest relatert til overvekt, og hvordan disse var relatert til sosioøkonomisk status. Totalt 996 foreldre svarte på et spørreskjema med spørsmål hovedsakelig om kosthold og fysisk aktivitet. Det ble sett på sammenheng mellom overvekt og de ulike kost- og aktivitetsatferdene. De atferdene som var sterkest relatert til overvekt ble slått sammen til en skala, hvor en dårlig atferd gav ett poeng. Denne scoren ble relatert til overvekt og også sett på i relasjon til sosioøkonomisk status. De atferdene som var sterkest relatert til overvekt var (1) å drikke sukkerfri brus 1 gang i uka eller oftere, (2) å se på TV og /eller sitte foran PC'en utenom arbeidstid mer enn 1 time per dag, (3) å bruke passiv transport til jobb, og (4) ikke å trene regelmessig. Odds ratio for å være overvektig økte med antall usunne atferder, og sannsynligheten for å være overvektig for de med 4 dårlige atferder var 6,4 ganger så stor som for de med 0-1 dårlige atferder. Gruppen som ikke hadde høyere utdanning hadde en høyere forekomst av både overvekt og usunne atferder. Jo flere usunne atferder man har, desto større er sannsynligheten for å være overvektig. Sannsynligheten for å ha flere usunne atferder er større hos dem som ikke har høyere utdanning. Da dette er basert på tverrsnittsdata kan man ikke si noe om årsaksforholdet, altså om dette er atferder man har fordi man er overvektig, eller om man er overvektig fordi man har disse atferdeneen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.subjectOvervekten_US
dc.subjectKostholden_US
dc.subjectSosioøkonomien_US
dc.subjectFysisk aktiviteten_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Physical education and sport psychology: 333en_US
dc.titleHvilke spesifikke kost- og aktivitetsatferder er sterkest relatert til overvekt?en_US
dc.title.alternativeWhich specific diet- and physical activity behaviors are the most strongly related to obesity?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.identifier.doihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_18091


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record