Show simple item record

dc.contributor.advisorTerragni, Lauranob
dc.contributor.authorArnesen, Terese Glemmingeen_US
dc.date.accessioned2011-06-30T15:11:24Z
dc.date.available2011-06-30T15:11:24Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationMAEH 2011en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/713
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractSlanking har tradisjonelt vært et mindre interessant tema for menn enn for kvinner, og menn praktiserer i mindre grad kunnskap om mat og helse i hverdagen. Samtidig øker overvekt mer blant menn, enn blant kvinner. Tidligere studier om erfaringer med slanking har stort sett benyttet seg av kvinnelige informanter. Det finnes få studier som prøver å forstå slanking fra et maskulint perspektiv. Denne studien ønsket derfor å få en forståelse av menns erfaringer med å slanke seg ved deltagelse på et livsstilsendringkurs for menn. Metode Det ble gjennomført semi-strukturerte dybdeintervjuer med ni menn som deltok på livsstilsendringskurs i en gruppe med kun menn. Intervjuene ble basert på spørsmål tilknyttet studiens tre forskningsspørsmål, med fokus på deltakernes motivasjoner for å delta på livsstilsendringskurs, hvilke innvirkninger deltagelsen ga og hvilke utfordringer mennene opplevde under sitt forsøk på å endre livsstil. Utvalget besto av ni menn mellom 32 og 65 år. Analysen av datamaterialet ble utført ved en fenomenologisk analyse av meningsinnhold. Resultater Mennenes motivasjoner for å delta på kurs handlet i stor grad om et ønske om å komme i bedre form og å få hjelp til å skifte levesett. Underveis i kurset ble mennene drevet av et sterkt konkurranseinstinkt og opplevelsen av fysisk fremgang og forbedret prestasjon. Kursdeltagelsen hadde både praktiske og sosiale innvirkninger for mennene. De praktiske besto av endring i handlemønster, rutiner for innkjøp og et behov for planlegging av dette i dagliglivet. Kurset har også innvirket på enkeltes familieliv, men mennene fremhevet at de hovedsakelig har endret sine egne rutiner og spisemønstre innenfor familiekonteksten. Samtlige av mennene var fornøyde med å gå på kurs med likesinnede hvor de kunne dele erfaringer på en humoristisk og fleipete måte. Samtidig satt de pris på å at kurset fungerte som en noe mer legitim arena for menn til å snakke om utfordringer knyttet til mat og spising. Mennene snakket om utfordringer i tilknytning til vaner og sosiale faktorer. Det er særlig tid som gjør det vanskelig å organisere sitt liv i hverdagen, og særlig det å finne tid til å prioritere fysisk aktivitet. Enkelte av mennene har vanskeligheter med å kutte ut uvaner, og noen uttrykker en skespis mot å leve asketisk. Sosiale relasjoner der det nytes alkohol var spesielt utfordrende for mennene. Konklusjon: I denne studien har vi sett at informantene antagelig forholder seg litt annerledes til egen kropp og har andre motivasjoner og ønsker for å endre kosthold enn kvinner. De uttrykker nysgjerrighet og lærevillighet omkring kosthold og sunn mat. Helseopplysning og tiltak for å redusere fedme blant menn kan dermed med fordel inkludere et mer maskulint perspektiv på endring av kosthold og oppfordring til livsstilsendringen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.subjectSlankingen_US
dc.subjectMennen_US
dc.subjectKostholden_US
dc.subjectLivsstilen_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.title"... Grete Roede kurs, liksom. Hallo? Kjerring?!" En kvalitativ studie av menns erfaringer med slankekursen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.identifier.doihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_17476


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record