Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVabø, Mia
dc.date.accessioned2019-04-03T10:55:58Z
dc.date.accessioned2019-05-22T06:27:26Z
dc.date.available2019-04-03T10:55:58Z
dc.date.available2019-05-22T06:27:26Z
dc.date.issued2018-11-21
dc.identifier.citationVabø M. Omsorgsarbeid i et hverdagslivsperspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning. 2018;4(3):276-286en
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.issn2387-5984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7138
dc.description.abstractOmsorgsarbeid blir ofte beskrevet som et relasjonelt arbeid – et arbeid som berører forholdet mellom den som gir og den som mottar omsorg. Når relasjoner (dyader) blir det primære analytiske fokus, kan det lett føre til at andre deler av omsorgsarbeidet tapes av syne. I en etnografisk studie fra sykehjem (Fjær & Vabø, 2013) fant vi at en viktig del av det som ble oppfattet som god omsorgspraksis, forutsatte at personalet la vekt på å forme sosiale situasjoner med henblikk på å gjenskape hverdagslivets regelmessighet og sosiale former for beboerne. I denne artikkelen argumenterer jeg for at et analytisk fokus på brukernes hverdagsliv kan spille en viktig rolle i utviklingen av de hjemmebaserte tjenestene. Perspektivet kan blant annet være fruktbart for å forhindre at omstillinger inspirert av ideer om hverdagsrehabilitering lukkes inne i et kropps- og mestringsfokus.en
dc.description.abstractCare work is often understood as relational work – work that centers on interpersonal relations between the caregivers and care recipients. Regarding the dyadic relations as a principal analytical focus, other aspects of care work may easily be disguised. An ethnographic study of care work in nursing homes (Fjær & Vabø, 2013), revealed that general notions of good care often implied that care staff were actively shaping social situations in order to re-create the regularity and social forms of everyday life. In this article, I argue that an analytical focus on the everyday life of care recipients may play a vital role in developing home-based care. This approach may inter alia be a fruitful way to avoid the narrow concentration of current ideas about reablement on bodily impairments and physical capacities.en
dc.description.sponsorshipRegionale forskningsfond Vestlandet 235696
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlaget (Scandinavian University Press)en
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for omsorgsforskning;Årg.4 Nr. 3
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/sok#?q=Vab%C3%B8&j=tidsskrift_for_omsorgsforskning
dc.rightsCreative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectHverdagslivsteorieren
dc.subjectOmsorgsarbeiden
dc.subjectHjemmetjenesteren
dc.subjectTjenesteutviklingen
dc.titleOmsorgsarbeid i et hverdagslivsperspektiven
dc.typeJournal articleen
dc.typeJournal article
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-04-03T10:55:58Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-03-10
dc.identifier.cristin1667969
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskning
dc.relation.projectIDRegionale forskningsfond Vestlandet: 235696


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Creative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Creative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0.