Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordahl, Helge
dc.contributor.authorHoelgaard, Stian
dc.date.accessioned2019-05-14T07:12:21Z
dc.date.available2019-05-14T07:12:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7082
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg analysert ni aktørers prognoser for tre ulike renter, tre valutakryss og oljepris, i perioden 2006-2017. Jeg har sammenlignet prognosenes treffsikkerhet med den naive random walk-modellen (RW) og markedsforventningene, uttrykt ved terminkontrakter og FRA-renter. Resultatene viser at aktørene totalt sett er mindre treffsikre enn RW, både for renteprognosene og valutaprognosene, målt ved prognosefeil. RW er best i hhv. 63% og 78% av prognosehorisontene for renter og valuta. Aktørenes oljeprognoser viser seg å være mer treffsikre enn RW, men de klarer ikke ved noen kriterier å predikere oljeprisen bedre enn terminprisen. Aktørene viser god treffsikkerhet ved prognoser gitt for styringsrenten opp til og med 12 måneders horisont, og for valutakrysset USD/NOK. For 10-års renter blir prognosene slått av RW ved alle kriterier og ved alle horisonter. Ingen av bankene er mer treffsikre enn RW totalt i perioden når resultatene fra rente-, valuta- og oljeprognosene legges sammen. Av bankene er det Nordea som viser seg å gi de mest treffsikre prognosene totalt i perioden. Resultatene mine bekrefter hvor vanskelig det er å predikere økonomiske størrelser, noe flere studier også har vist tidligere. Prognosenes treffsikkerhet er ikke bedre enn det vi hadde fått ved å ta utgangspunkt i markedsforventningene eller en naiv random walk-modell.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectPrognoseren
dc.subjectValutakurseren
dc.subjectRenteren
dc.subjectOljepriseren
dc.subjectTreffsikkerheten
dc.subjectØkonomien
dc.titleØkonomiske prognosers treffsikkerhet - En empirisk analyse av treffsikkerheten til ulike aktørers prognoser for renter, valutakurser og oljepris i perioden 2006-2017en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel