• Økt mestringstro og motivasjon hos masterstudenter 

      Antonsen, Simen; Godager, Linda Helèn; Jensen, Line Elisabeth; Stenstrøm, Yngve H. (UNIPED;Årgang 45, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Det finnes i dag mange studier for oppfølging og veiledning av ph.d.-studenter, men tilsvarende få for master-gradsstudenter, til tross for at den store majoriteten av studenter avslutter utdanningen med nettopp ...