• Forsiktige forskere, engasjerte journalister 

   Dalen, Lars Sandved (Mediehistorisk tidsskrift;, Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Enkeltforskere har snakket om sammenhengen mellom CO₂-utslipp og klimaoppvarming i 150 år. Fra 1950-tallet økte interessen for fenomenet. I hvilken grad var denne innsikten en del av offentlig norsk debatt, og hvordan ble ...
  • Journalism and source criticism: Revised approaches to assessing truth-claims 

   Steensen, Steen; Belair-Gagnon, Valerie; Graves, Lucas; Kalsnes, Bente; Westlund, Oscar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article presents a hermeneutical epistemology for the assessment and production of truth-claims in journalism. This epistemology is based on Gadamer’s functional hermeneutics, and it advances the concept of source ...