• Sårbarhet og avmakt? Arbeidsvilkår for norskemediefrilansere i en endringsutsatt bransje 

      Knudsen, Anders Graver; Mathisen, Birgit Røe (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-25)
      Som en følge av strukturelle og økonomiske endringer i den norske mediebransjen, ser andelen frilansere og midlertidige ansatte ut til å øke. Denne artikkelen undersøker gjennom kvantitative data og ulike maktperspektiver ...