• Derfor slutter studenter på journalistutdanningen 

      Hågvar, Yngve Benestad (Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk;Årgang 42, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Mange frafallsstudier av høyere utdanning er kvantitative analyser av omfattende bakgrunnsdata. Men for å få vite hvorfor studentene faktisk slutter, må vi spørre dem. Denne casestudien bidrar til den kvalitative ...