• Forsiktige forskere, engasjerte journalister 

   Dalen, Lars Sandved (Mediehistorisk tidsskrift;, Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Enkeltforskere har snakket om sammenhengen mellom CO₂-utslipp og klimaoppvarming i 150 år. Fra 1950-tallet økte interessen for fenomenet. I hvilken grad var denne innsikten en del av offentlig norsk debatt, og hvordan ble ...
  • Førti år i forskningens tjeneste 

   Hornmoen, Harald (Academic article; Peer reviewed, 2013)
   Hva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilken måte har representasjonene endret seg? Denne delen av prosjektet presenterer en sammenliknende ...