• Når vitenskapen skal «ut» Fra klimarapport til klimajournalistikk 

      Duarte, Katherine; Eide, Elisabeth (Norsk Medietidsskrift;Årgang 25, Nr. 3-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-21)
      Et fåtall journalister jobber dedikert med klima- og miljøspørsmål i norske medier, og klimajournalistikk er et relativt nytt felt innen vitenskapsjournalistikken. Denne studien baserer seg på et kvalitativt intervjumateriale ...