• Fascinasjonskraft i Henry Dargers verden 

      Ridderstrøm, Helge (Ekfrase;3 (1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Før den amerikanske sykehusvaktmesteren Henry Darger måtte flytte fra sin lille leilighet i Chicago i 1972 var det ingen som visste at han også var forfatter og bildekunstner. I årene 1911-72 skapte Darger det som sannsynligvis ...