Show simple item record

dc.contributor.authorBergene, Ann Cecilie
dc.contributor.authorEgeland, Cathrine
dc.contributor.authorHansen, Per Bonde
dc.date.accessioned2019-04-03T07:43:07Z
dc.date.accessioned2019-05-07T06:31:33Z
dc.date.available2019-04-03T07:43:07Z
dc.date.available2019-05-07T06:31:33Z
dc.date.issued2018-09-11
dc.identifier.citationBergene AC, Egeland C, Hansen P. Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid . Norsk sosiologisk tidsskrift. 2018;2(4):25-41en
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7007
dc.description.abstractThe debate about temporary work in Norway, and the recent changes in the Working Environment Act in 2015, have mainly focused on whether temporary employment represents more insecurity or more flexibility and for whom in the labour market. In this article we explore how the contradiction between permanent and temporary employment is viewed in the amendment proposal by the government and by its critics, and how this contradiction is an element in a depoliticized discourse about the «standard employment relationship» in Norwegian work life. Through a discourse-oriented approach, our aim is to analyse the amendment proposal with focus on the challenges not explicitly addressed in the proposal. Among our findings is that problem representations pertaining to temporary work function as driving forces in a construction of the «standard employment relationship» in Norwegian work life and how these problem representations unite rather than separate the government and its critics as regards temporary work.en
dc.description.abstractDebatten om midlertidighet som fant sted i forkant av endringen av arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse og inn-/utleie fra bemanningsforetak i 2015, dreide seg i all hovedsak om hvorvidt forslaget ville føre til mer usikkerhet eller mer fleksibilitet – og for hvem – på arbeidsmarkedet. I denne artikkelen ser vi nærmere på motsetningen mellom fast og midlertidig arbeid, slik den kommer til uttrykk i regjeringens endringsforslag og i kritikken av det, og hvordan denne motsetningen inngår som element og omdreiningspunkt i en avpolitisert diskurs om «standardarbeidsforholdet» i norsk arbeidsliv. Ved å ta i bruk en diskursorientert tilnærming til midlertidighetsproblematikken, er ambisjonen å legge frem en analyse av endringsforslagsteksten hvor vi vil rette oppmerksomheten mot utfordringer som så å si befinner seg i skyggen av endringsforslaget. Vi finner blant annet at problemrepresentasjon er knyttet til midlertidig arbeid fungerer som drivkrefter i en betydningskonstruksjon av «standardarbeidsforholdet» i norsk arbeidsliv som forener, snarere enn splitter, regjeringen og dens kritikere når det gjelder midlertidighet.en
dc.description.sponsorshipArtikkelentarutgangspunktiforskningslitteraturgjennomgåttienkunnskapsoversiktom midlertidighet som forfatterne gjennomførte på oppdrag av Unio i 2014. Prosjektet var finansiert av midler fra FARVE. Norges forskningsråd 227021en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesNorsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 2, nr. 4-2018
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2018/04/regelen_som_bekrefter_unntaket
dc.rightsThis is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectMidlertidig arbeiden
dc.subjectStandardarbeidsforholden
dc.subjectArbeidsliven
dc.titleRegelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeiden
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-04-03T07:43:07Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2018-04-02
dc.identifier.cristin1630185
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskrift
dc.relation.projectIDNorges forskningsråd: 227021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).