• Kommunikativ bevissthet. Et lingvistisk bidrag til gestaltterapien 

      Nilsen, Anne Birgitta (Norsk Gestalttidsskrift;Årgang 18, hefte 2, Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Det er en nær forbindelse mellom begrepet kommunikativ bevissthet og det gestaltterapeutiske begrepet varhet. I denne artikkelen vil jeg derfor fremme kommunikativ bevissthet som et redskap for terapeuter. I en slik ...