• Fremmedkrigere og terror 

      Gule, Lars (Kritisk juss;ÅRGANG 45 nr. 1,, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      En rekke såkalte fremmedkrigere har blitt dømt de siste årene etter relativt nye terrorbestemmelser i norsk strafferett. Disse personene har blitt domfelt etter opphold i Syria hvor de skal ha vært i kontakt med grupper ...