• Au pair-ordningen - maktutnyttelse eller empowerment? - En studie av au pairenes situasjon i Oslo 

   Thune, Bianca N. R. (Student paper, others, 2017)
   Denne undersøkelsens formål er å undersøke hvordan au pair-ordningen foregår i Norge i praksis, hovedsakelig sett gjennom au pairenes ståsted. Tall fra UDI viser at det har vært en eksplosiv økning i au pair-migranter til ...
  • Hvordan lever en småbonde i Mothakkara av jordbruket? 

   Hagen, Hilde S.; Moldsvor, Anne Berit W.; Rosted, Hanna S. (Student paper, others, 2017)
   In our summary we will give an overview of our five weeks field trip to India from end of January till the beginning of March 2017. We were positioned in Kerala in Wayanad district and lived in a village called Mothakkara. ...
  • Småbønders økonomiske bærekraft og matsikkerhet - Feltarbeidsrapport fra Volta-regionen, Ghana 

   Håheim, Kari B.; Magnussen, Helene R.; Løvold, Maren Sofie A. (Student paper, others, 2017)
   Jordbruk har alltid vært et av de viktigste livsgrunnlagene for jordens befolkning, først og fremst for å produsere mat, men i senere tid også i form av sysselsetting og tilhørende industri. Det siste århundret har jordbruket ...
  • Sugar dating: Unge kvinners dilemmaer i Otjiwarango, Namibia 

   Fazlinovic, Elma; Vestergaard, Mai-Britt; Guttormsen, Mari Robstad; Løken, Veronica (Student paper, others, 2017)
   At påbegynde et projekt der omhandler et intimt felt, såsom sugar dating, kræver at man gør sig store overvejelser om hvilken indgangsvinkel man vil tage. Hver gang man gør sig et valg gør man samtidig massevis af fravalg. ...
  • Tradisjonelle praksiser hos maasaier i Tanzania 

   Hansen, Maiken Røed; Augland, Ingrid Amalie; Sirwan, Trisia; Magnussen, Nina (Student paper, others, 2017)
   Maasaier er en etnisk gruppe som lever i både Tanzania og Kenya (28toomany, 2013, s. 37). De lever med sterke kulturelle tradisjoner, som står overfor stort press fra en stat som stadig er i utvikling (Pharam, s. 5). For ...
  • Uformell økonomi 

   Skatland, Sebastian Blystad; Andersen, Anton Pettersen; Myklebust, Henrik Dypvik; Romundstad, Lars Nesset; Gøtestam, Benjamin (Student paper, others, 2017)
   Til vårt feltarbeid i Otjiwarongo, Namibia valgte vi temaet uformell økonomi. Vi visste på forhånd at den uformelle sektoren i regionen var stor. Mer presist hadde vi et ønske om å se nærmere på hvordan arbeidsforholdene ...
  • Ungdom og HIV: En studie av skoleungdom i Tsumeb, Namibia 

   Svalastog, Anne Saua; Mørk, Julia Jeanette; Klausmark, Kristina Helberg; Yussuf, Hussein Aden (Student paper, others, 2017)
   Namibia er et av landene i Afrika som har hatt svært høy utbredelse av HIV over lengre tid (WHO-AFRO, 2011). Epidemien er utfordrende for landets sosiale og økonomiske utvikling og har vært et faktum siden det første ...
  • Why does Norway give emergency aid? 

   Rossehaug, Ida Helen; Babayev, Piri (Student paper, others, 2017)
   We are two students at the first year of Development Studies at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Since both of us were interested in aid, we decided to write our fieldwork report on emergency ...