• Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur 

      Vinje, Erlend (FORMakademisk;6(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
      I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur. Artikkelen er basert på observasjon av, og intervjuer med, syv lærere. Tre av ...