• Nasjonal traumebearbeiding i sanglyrikk for barn og unge etter 22/7 

      Ommundsen, Åse Marie (Barnelitterært forskningstidsskrift;4, Journal article; Peer reviewed, 2013)
      22. juli 2011 ble Norge utsatt for to terrorangrep som drepte 77 og skadet flere hundre mennesker, de fleste av dem barn og unge. Dette er det verste angrepet som har rammet Norge siden andre verdenskrig, og det fikk en ...