• Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen 

      Marti, Kristin Torjesen; Knain, Erik (Acta Didactica Norden (ADNO);Vol. 16, Nr. 2, Art. 2 (2022): Kritisk literacy på fagenes premisser, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-06)
      Gjennom læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 er bærekraftig utvikling innført som ett av tre tverrfaglige temaer i norsk grunnskole og videregående opplæring. Temaet er krevende for skolen, blant annet fordi bærekraftspørsmål ...