• Getting behind assessment and learning in secondary school music: A case study approach 

   Fasting, Rolf Bjarne; Sætre, Jon Helge (Beiträge empirischer Musikpädagogik;3 (1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The scope of the article is to explore and understand the intertwined connections between teaching, learning and assessment in music as a school subject. Music lessons at a Norwegian lower secondary school are explored ...
  • PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling? 

   Fasting, Rolf Bjarne; Breilid, Nils (Psykologi i kommunen;Nr. 3 2020, Peer reviewed; Journal article, 2020-06-04)
   I artikkelen retter vi oppmerksomhet mot inkludering som en grunnleggende premiss for PP-tjenestens arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Utredninger og rapporter hevder at PP-tjenesten i hovedsak retter ...