• Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20 

      Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk;Volum 8 | 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-08-26)
      Etter Salamanca-erklæringen i 1994 om inkluderende opplæring er inkluderingsbegrepet – og tilstøtende begreper – flittig anvendt både globalt og nasjonalt. Det er likevel betydelig uklarhet om hva inkludering kan bety, ...