• Begrepslæring i naturfag 

      Alikhani, Oya (Bachelor thesis, 2018-04)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er elevers begrepslæring i naturfag. Problemstilling er «Hvordan arbeider lærere med lærestoffet og legges til rette slik at læring og begrepsforståelse finner sted i naturfag? Bakgrunnen ...