• Tilpasset opplæring for et inkluderende klasserom 

      Ahmed, Dalsooz (Bachelor thesis, 2018-04)
      Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for all undervisning i skolen, det inkluderer også undervisning i mat og helsefaget. Tilpasset opplæring er en rett alle elever har krav på i samsvar med sine evner og ...