• Historieundervisning om 1. verdenskrig i et flerkulturelt klasserom 

      Ahmadi, Aria (Bachelor thesis, 2018-04)
      Denne oppgaven tar opp temaet historieundervisning om 1. verdenskrig i et flerkulturelt klasserom. Temaet er interessant for meg på grunn av min egen kurdiske bakgrunn. I tillegg finnes det mindre forskning på temaet i det ...