Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakken, Anders
dc.contributor.authorSletten, Mira Aaboen
dc.contributor.authorEriksen, Ingunn Marie
dc.date.accessioned2019-03-13T09:49:05Z
dc.date.accessioned2019-04-15T12:03:48Z
dc.date.available2019-03-13T09:49:05Z
dc.date.available2019-04-15T12:03:48Z
dc.date.issued2018-10-25
dc.identifier.citationBakken A, Sletten MA, Eriksen I. Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress. Tidsskrift for ungdomsforskning. 2018(2):46-76en
dc.identifier.issn1502-7759
dc.identifier.issn1894-1036
dc.identifier.urihttps://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/issue/view/349
dc.identifier.urihttps://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6962
dc.description.abstractArtikkelen undersøker hvor mange ungdommer som opplever prestasjons-press på ulike områder og hvor mange som har problemer med å takle presset de står overfor. Et viktig funn er den store variasjonen som finnes mellom ungdom. Et mindretall opplever press på mange områder og rundt en av ti har betydelige problemer med å takle press i hverdagen. Jenter er mer utsatt for press enn gutter og flere jenter enn gutter har problemer med å takle høyt press. Sammenhengen mellom hvor mye press ungdom opplever og problemer med å takle press er aller sterkest blant de som bruker mye tid på sosiale medier. Funnene i artikkelen, som er basert på ungdataundersøkelser gjen-nomført over hele landet (N=159 520), bidrar til å nyansere forestillingen om en ungdomsgenerasjon der flertallet er utsatt for et massivt press og som ikke har den nødvendige kapasiteten til å håndtere presset de er utsatt for.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 2
dc.rightsDette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License. Author can archive publisher's version/PDF.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectUngdommeren
dc.subjectPrestasjonsen
dc.subjectJenteren
dc.subjectGutteren
dc.subjectStressen
dc.subjectSosiale medieren
dc.titleGenerasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stressen
dc.typeJournal articleen
dc.typeJournal article
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-03-13T09:49:05Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1665980
dc.source.journalTidsskrift for ungdomsforskning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Author can archive publisher's version/PDF.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License. Author can archive publisher's version/PDF.