• Ingen spøk. En studie av religion og humor 

      Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Book; Peer reviewed, 2019-06-20)
      Hva mener nordmenn om religionshumor? Hvilke vurderinger gjør komikere i forbindelse med humor om religion? På hvilken måte fremstilles religionshumor i dagens mediehverdag? Hvordan forholder ulike religiøse miljøer seg ...