• Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? : 

      Haukenes, Siri; Hagen, Liv Anna (Nordisk barnehageforskning;VOL. 15 (5), Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Selv om sang er en vesentlig del av barnehagehverdagen, finnes det lite forskning på hva som faktisk synges. For å få et innblikk i dette, har vi med hjelp av deltidsstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus gjort et ...