• Hva jenter må vite: Kristiane Skjerve, Sundhetslæren og jenters seksualitet 

      Skundberg, Øystein (Tidsskrift for kjønnsforskning;Årgang 42, nr. 4-2018, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-11-16)
      This article will attempt to answer how Norwegian educator Kristiane Skjerve’s book on sexual education Sundhetslære for unge kvinder (1916) [Health studies for young women] can be considered a break with the traditions ...