• Kort rapport: Måling av sosial validitet i studier publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 

   Løkke, Jon Arne; Orm, Stian; Strømgren, Børge (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Nummer 1 (Sommer 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Sosial validitet har lenge vært et sentralt evalueringsområde, og kan utgjøre en del av «anvendt» dimensjonen i anvendt atferdsanalyse. Sosial validitet handler om hva folk i omgivelsene synes om tiltaket. Sosial validitet ...
  • Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie 

   Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne; Orm, Stian (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (Vinter 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
   En vesentlig dimensjon ved anvendt atferdsanalyse er at tiltak skal være viktige for mottakeren og anerkjennes av relevante personer rundt; anvendt dimensjonen. En raffinering av dimensjonen førte til utvikling av begrepet ...
  • Psychometric Properties of the Norwegian Acceptance and Action Questionnaire in a Non-clinical Sample 

   Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne; Orm, Stian (International Journal of Psychology and Psychological Therapy;Volume 21, number 2, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Acceptance and Action Questionnaire second version (AAQ-II) is a widely used measure of experiential avoidance and has been translated into several languages. Previous examinations of the psychometric properties have ...