Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannessen, Asbjørn
dc.contributor.authorDahle, Petter
dc.date.accessioned2019-03-21T11:26:09Z
dc.date.available2019-03-21T11:26:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6854
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven undersøkt hvordan Husbanken og tre norske kommuner har bidratt til å implementere Housing First. Housing First er en kunnskapsbasert tjenestemodell for bekjempelse av bostedsløshet. Bostedsløshet er et stort individuelt problem for de som rammes og et alvorlig samfunnsproblem. Bekjempelse av bostedsløshet har vært et uttalt mål for norske myndigheter siden begynnelsen av 2000-tallet. Undersøkelser viser at personer med rus og/eller psykiske problemer utgjør den største delen av de som er bostedsløse over lang tid. En rekke statlige reformer som har blitt gjennomført de siste 20-årene har hatt som mål å redusere langvarig bostedsløshet og øke livskvaliteten til de som rammes. Housing First omtales som en av de viktigste innovasjonene for bekjempelse av bostedsløshet som har skjedd i løpet av de siste 30 årene og ble første gang tatt i bruk av norske kommuner i 2013. Housing First bygger sine prinsipper på medbestemmelse, valgfrihet og recovery. Hensikten med undersøkelsen har vært å finne ut hva som har finne ut hvordan Husbanken og kommunene har implementert modellen, hvor tro de har vært mot modellens kjerneprinsipper og hvordan deres bidrag har påvirket resultatene av implementeringen. Undersøkelsen bygger på kvalitativ metode med personlige intervjuer. Informasjon fra intervjuene danner grunnlaget for analysen. Resultatene fra undersøkelsen viser at informantene mente at de hadde lyktes godt med å implementere Housing First og begrunnet dette med at brukerne hadde oppnådd høyere bostabilitet, bedre livskvalitet og helse. Forpliktelse til arbeidet, engasjement for brukerne og troskap til modellen ble trukket fram som viktigste årsaker til at man hadde lyktes. Ekstern finansiering, riktig utvelgelse av medarbeidere og faglig autonomi i prosjektene trekkes også fram som viktige årsaker. Flere informanter la dessuten vekt på at Housing First må ses i sammenheng med andre statlige satsninger som hadde skjedd på området, og mener Housing First bygget på kjente faglige prinsipper for sosialt arbeid. Modellen framstår som en enkel og konkret måte å løse bostedsløshet på.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectHousing Firsten
dc.subjectBostedsløsheten
dc.subjectImplementeringen
dc.titleImplementering av Housing First i Norge. Nasjonale målsettinger og lokal gjennomføring.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record