• Akershusmuseet= : synliggjøring av Akershusmuseet 

      Huseby, Hanne (Master thesis, 2010)
      Bakgrunn for prosjektet er at Akershusmuseets hovedkontor og avdeling Strømmen, ønsker en større bevisstgjøring av museets tilstedeværelse og funksjon hos innbyggere på Strømmen og for museumsavdelingene. Akershusmuseet ...