• AV MED FOR Sandefjord 

      Bonden, Mari (MAPD;2020, Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven omhandler hvordan design kan være med å styrke små, lokale bedrifter. Metoder og designteorier basert på å skape aktiviteter, produkttilknytning, og opplevelser er brukt for å hjelpe bedriftene til ...