• Design av en bærbar plasmabrenner 

      Olsen, Bjarne Oppedal (Master thesis, 2009)
      Masteroppgaven avholdes ved Høgskolen i Akershus i samarbeid med Forsvarets Forsknings Institutt (FFI), prototypeverksted. Rapporten omhandler design av en bærbar plasmabrenner tenkt brukt i antiterror sammenheng hos politi ...