• Tilrettelegging for nettverksbygging og aktiviteter for pensjonister 

      Johansen, Linn Victoria (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
      Utgangspunktet for prosjektet var tjeneste- og interaksjonsdesign. Valget falt ned på å utarbeide en løsning basert på digitale flater. Bakgrunnen for oppgaven var å få de eldre til å bo så lenge som mulig i sitt eget ...