• Lys - kommunikasjon 

      Birkelund, Mari Lerengen (Master thesis, 2011)
      Bakgrunnen var å lære mer om kommunikasjonen som kan oppstår mellom brukeren og produktet. Mitt fokus går ut på å undersøke hvordan lys påvirker oss mennesker. Grunnen til dette er at resultatet i dette prosjektet blir et ...