• Skistav profil: langrennstav 

      Vold, Håkon (Master thesis, 2011)
      Bakgrunnen for prosjektet var å se om det fantes et annet materiale å produsere skistaver i, samt å se på stavprofiler om det er noe forbedringspotensial innen for dette området. Jeg satte meg noen krav i starten av prosessen ...