• Interaksjon og lek i sentrum 

      Berg, Hannah Nordstrøm (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
      For å utvikle et produkt som oppfordrer til lek, interaksjon og opplevelse har jeg benyttet meg av informasjon fra dybdeintervjuer, teorier og observasjoner. Målet var å oppnå et produkt med forlenget levetid som gjennom ...