• Helleristninger i mørket 

      Sørensen, Kristine (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven tar for seg en problemstilling i det arkeologiske fagfeltet. Det er Riksantikvarens syn at det ikke lenger er ønskelig å male opp helleristninger, noe som fører til at de blir mindre synlige for ...