• Materialeksperimentering i glas 

      Helvik, Sissel (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
      Gjennom ein materialeksperimenterande prosess har eg utvikla eit mangfald av materialprøvar. Eg har teke utgangspunkt i glasplater, for så å dela dei opp i modular eller fragment. Ved å nytta ein fusing-omn kan eg smelta ...