• Taktil kommunikasjon: produkter rettet mot synshemmede og seende 

      Hansen, Marie Jeanette Skaug (Master thesis, 2011)
      Det er blitt et viktig gjøremål å skape universelt design. På bakgrunn av dette, har det blitt utarbeidet forslag til nytenkende mobilitetskonsepter, i form av estetiske og funksjonelle ledefliser i vegg. Hovedsakelig er ...