• Apto customizable furniture system 

      Aglen, Jakob (Master thesis, 2011)
      Apto brukertilpasset møbel system. Et forsøk på å inkorporere kvaliteter ved manuelt håndverk i en mindre serieproduksjon. Med en rekke tilpassningsmuligheter, før produksjon, kan møbelet bli alt fra sofabord i stuen, ...