• DysleksiUng – å gi unge med dysleksi oversikt over egen situasjon 

      Aurlien, Åshild; Fløstrand, Julie Beate (MAPD;2018, Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven tar for seg problematikken rundt mangel på informasjon som er tilpasset og rettet direkte mot unge personer med dysleksi. I og med at det viktigste tidspunktet for å sette inn tiltak for å avhjelpe dysleksi ...