• Fold it 

      Evje, Bente Frette (Master thesis, 2011)
      Konseptet går ut på å designe et produkt med utgangspunkt i hengsler som funksjon. Jeg har valgt å designe et bord, og i den forbindelse kommer hengslene frem i et nytt design. Hengselen og dens egenskap er funksjonell og ...