• Granstasjon: Et lokale for de lokale 

      Siljehaug, Sondre Angard (MAPD;2020, Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven studerer hvordan menneskesentrert design kan brukes til å kartlegge lokalbefolkningens ønsker for et nytt samlingslokale. Metoder som intervjuer, empirisk data og spørreundersøkelser er brukt for å kartlegge ...