• Estetiske virkemidler for en bærekraftig fremtid 

      Løken, Anette Kristin (Master thesis, 2010)
      Oppgavens mål har vært å foreta en diskusjon av begrepene anvendelse, estetikk og bærekraft. Denne diskusjonen har ikke til hensikt å gi entydige svar på hvordan et fremtidig produkt kan kommunisere intensjoner om bærekraft. ...