• Fold it 

   Evje, Bente Frette (Master thesis, 2011)
   Konseptet går ut på å designe et produkt med utgangspunkt i hengsler som funksjon. Jeg har valgt å designe et bord, og i den forbindelse kommer hengslene frem i et nytt design. Hengselen og dens egenskap er funksjonell og ...
  • Product design by recycling aluminum in a creative learning process in a museum 

   Frimpong, Augustine Acheampong (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
   This research focuses on recycling and reutilizing and how artifacts can be created from aluminum waste. The project will use the Museum as case study and some research will also be conducted in Ghana to look at how the ...
  • Skistav profil: langrennstav 

   Vold, Håkon (Master thesis, 2011)
   Bakgrunnen for prosjektet var å se om det fantes et annet materiale å produsere skistaver i, samt å se på stavprofiler om det er noe forbedringspotensial innen for dette området. Jeg satte meg noen krav i starten av prosessen ...