• Et dytt i riktig retning - Kommunikasjon og Bærekraft i Klesbedriften 

      Jacobsen, Ingrid Emma Klæboe (Master thesis, 2016)
      Denne masteroppgaven belyser hvordan mote og forbruk kan kombineres i et bærekraftig forretningskonsept. Tilnærmingen er å se på klesbedriftens kommunikasjon med kunden, der det vektlegges at det å selge ”grønne” varer ...