• Mitt liv, mi forteljing. Kunstdidaktisk arbeid med innvandrarkvinner og deira livsforteljingar 

   Myklebust, Siv Tone (Master thesis, 2015)
   Dette masterarbeidet er utifrå følgjande problemformulering: Kva betyding kan kunstdidaktisk arbeid med drama/teater og livsforteljing ha for innvandrarkvinner i ein vaksenopplæringskontekst? Studien er gjort som eit ...
  • “Når virkeligheten invaderer teatret” 

   Hval, Ole (Master thesis, 2014)
   Den tyske teaterteoretikeren Erika Fischer-Lichte (2008a, 2008b) mener det alltid vil være en kommunikasjon mellom sal og scene, og at den kan beskrives som en feedback-sløyfe der de to partene har en gjensidig påvirkning ...
  • Potensialer og begrensninger i digital formidling av kunst - Belyst gjennom prosjektet ”Ukens kunstverk" 

   Sandmark, Janne (Master thesis, 2014)
   I denne masteroppgaven belyser jeg hvordan samfunnets teknologiske utvikling utvider og begrenser mulighetene i formidling av digitaliserte kunstverk. For dette formålet intervjuer jeg representant ...
  • Reflektive kunstrom - En undersøkelse av kunstformidling til ungdom 

   Kristiansen, Ida (Master thesis, 2016)
   I denne masteroppgaven har det blitt gjennomført to casestudier av formidlingstilbud for ungdom. Ved bruk av observasjon og intervju har jeg undersøkt hva slags metoder som brukes for å inklude ...
  • Scenografi som refleksiv praksis i museumsformidling 

   Schønemann, Karen (Master thesis, 2015)
   I denne masteroppgaven har jeg undersøkt scenografi som refleksiv praksis i museumsformidling. Undersøkelsesområdet har i seg selv vært en metode som ble skapt for oppgaven, i tillegg til å gi grunnlag for utprøvning av ...
  • Å være nord 

   Skogstad, Maja (Master thesis, 2015)
   Denne avhandlingen presenterer et kunstbasert forskningsprosjekt fra Svalbard. Som kunstner og forsker har jeg hatt en økosofisk inngang til generering av et feltmateriale som jeg har brukt som base for en devising-prosess ...